شناسه چیست؟

شناسه راهکاری است که برای شناسه دار کردن پرداختی های اشخاص استفاده می شود . ضمن تسهیل در پرداخت با این راهکار پیگیری و ردیابی پرداختی های افراد توسط سامانه یکپارچه ی شناسه به آسانی انجام می شود . شناسه در حقیقت یک راهکار موازی و مکمل است و در کنار سایر روش های دریافت و جمع آوری مطالبات مالی که افراد و سازمان ها از آنها استفاده می کنند ، فرآیند وصول مطالبات را تسهیل می کنند . مجموعه هایی که از خدمات سامانه استفاده می کنند در زمان اعلام مطالبه خود به مشتری ، شناسه قبض و شناسه پرداخت متناظر با آن پرداخت را هم به مشتری اعلام می نمایند و مشتری می تواند در کنار سایر روش ها با استفاده از قبض نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید .
بانک های طرف قرارداد شناسه

امکانات سازمانی شناسه

  • شناسایی و رهگیری دریافتی های چکی کسب و کارها

  • ایجاد انضباط مالی

  • عدم محدودیت درگاه های پرداخت

  • رهگیری و پیگیری دریافتی ها

  • ایجاد انضباط مالی

فرآیند عملیاتی شناسه چیست؟

با استفاده از سامانه شناسه شما می توانید با سهولت بیشتر و مدیریت بهتر برای مشتریان خود قبض صادر کنید.
  • ثبت نام و انعقاد قرارداد با شناسهمرحله 1
  • صدور قبض برای مشتریمرحله 2
  • پرداخت قبض توسط مشتریمرحله 3
  • دریافت گزارشات از سامانه شناسهمرحله 4

توسعه دهندگان

توسعه دهندگان با استفاده از وب سرویس شناسه می توانند تمامی خدمات صدور قبض و دریافت گزارشات را در وب اپلیکیشن و موبایل اپلیکیشن خود پیاده سازی کنند.
loading...
مشتریان طرف قرارداد شناسه